Årsmøde 2024


Kvaglund Lokalråd inviterer d. 14. marts til det årlige årsmøde. Folkehuset Kvaglund er vært ved årsmødet med en lækker middag.
Middagen er gratis for deltagere i årsmødet, men tilmelding er nødvendig, så køkkenet ved, hvor meget mad de skal forberede. Ud over de formelle punkter på dagsordenen vil lokalrådet orientere om spændende planer for centertorvet i Kvaglund, og der vil være mulighed for at komme med gode forslag til, hvordan vi kan køre indgangen til vores dejlige bydel mere tidssvarende.
 
Punkter til den formelle dagsorden skal være formand Erik Gram i hænde senest 15. februar, såfremt disse ønskes nævnt i dagsordenen. Ellers skal de være formanden i hænde 14 dage før mødet. 
 
Tilmelding til Lea på leajeggesen@live.dk eller 42968947 senest den 7.marts.

PROGRAM
18.00 – Middag
19.00 – Årsmøde
19.30 – Præsentation af initiativ og dialog omkring fremtiden for centertorvet
20.30 – Kaffe